top of page

Byenveni! A Fondasyon Klere Ayiti

Fondasyon nou an

Fondasyon Klere Ayiti se okouran de bezwen pou yon chanjman mantal ak yon kòmansman sitwayen yo sansib pou pwoblèm nan anviwònman yo, ak pare pou konbat nenpòt enpinite.

 

Manm li yo kwè nan aparisyon yon elit ki responsab, ki soti nan diferan kouch sosyo-ekonomik ki bay nouvo sans pou valè yo ki lye ak bon sitwayènte, ekite sèks, jistis sosyal, elatriye.

 

Nan relasyon ak defi yo nan anviwònman an ak tan kap vini an nan timoun nou yo, ogmante konsyantizasyon ak aji chanje lavi yo se mo kle yo nan yon vizyon ki baze sou pwosperite nan peyi a, byennèt la ak devlopman nan tout Ayisyen. , ki gen ladan respè nan tout èt yo ki viv ansanm nan Ayiti.

Vizyon

Par rapport aux enjeux de l’environnement et le futur de nos enfants, sensibiliser et agir pour changer des vies sont les mots-clés d’une vision basée sur la prospérité du pays, le bien-être et l’épanouissement de tous les haïtiens, y compris le respect de tous les êtres qui cohabitent en Haïti.

Misyon

La Fondasyon Klere Ayiti se donne pour mission de fournir des services communautaires dans divers domaines plus spécifiquement la culture, l’éducation, l’environnement, le leadership la petite enfance, la santé et le sport, ce pour le bien-être de la population, particulièrement les plus défavorisés.

Divider 1.png
Logos.png
Divider 2.png
Activity Regular.png
Activity Hover.png

Aktivite

Aktivite

About Regular.png
About Hover.png

Konsenan

Konsenan

News Regular.png
News Hover.png

Nouvèl

Nouvèl

Medya

bottom of page